................................................................ Διαδικτυακή Εφημερίδα με καθημερινή ενημέρωση για τον πολίτη ..............................................................
______________________________________________________________________________________________________________________
* Εβδομαδιαία ειδησεογραφική, οικονομική Eφημερίδα από το 1993 * Σύμβουλος Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής, - email: athenspress1@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________

*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό.Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη................................................................................................................ Νίκος Μπελογιάννης [1915-1952]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Υδροκέφαλο τέρας το ελληνικό κράτος

Εκθεση του ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η συγκεντρωτική δομή εμποδίζει τη διάχυση των κονδυλίων και την περιφερειακή ανάπτυξη


Το κράτος στην Ελλάδα είναι υδροκέφαλο και άκρως συγκεντρωτικό, διαπιστώνει έκθεση του ΟΟΣΑ την οποία παρουσιάζει  «Το Βήμα» και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας με τη σύσταση ισχυρών αποκεντρωμένων μονάδων στην περιφέρεια που θα έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η έκθεση, που συντάχθηκε από εμπειρογνώμονες του οργανισμού οι οποίοι παρέμειναν επί αρκετό διάστημα στην Ελλάδα, κάνει λόγο για την απουσία ουσιαστικά δημόσιων επενδύσεων που να καλύπτονται από ίδιους πόρους, διαπιστώνει ότι υπάρχει στρεβλή ανάπτυξη της περιφέρειας και των αστικών κέντρων, επαναφέρει στο προσκήνιο την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων διακυβέρνησης, στηλιτεύει την κακή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων και τις αδιαφανείς διαδικασίες και κάνει λόγο για εκτεταμένη διαφθορά, κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που τίθεται εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.


Συγκεκριμένα, στην έκθεση που παραδόθηκε στον πρώην υπουργό Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλο η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως η πλέον συγκεντρωτική χώρα-μέλος του οργανισμού. Η συμμετοχή των εθνικών πόρων στις δημόσιες επενδύσεις, επισημαίνεται χαρακτηριστικά, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η χώρα εμφανίζεται ως υπερχρεωμένη, καθώς οι δημόσιες επενδύσεις και οι δαπάνες καλύπτονται είτε από τον δανεισμό, που αποτελεί μια διαχρονική τάση από τη δεκαετία του 1980, είτε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. «Μετά το 1996», τονίζεται, «ο δανεισμός αποκτά μεγάλες διαστάσεις και μεταφέρεται απευθείας στις ΔΕΚΟ».


Η έκθεση του ΟΟΣΑ περιγράφει αναλυτικά την υφιστάμενη διοικητική δομή της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια και διαπιστώνει ότι στην πράξη οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ως παράδειγμα αναφέρεται η απουσία συγκροτημένων και διαφανών διαδικασιών που λειτουργούν ως εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. «Η συμπεριφορά της διοίκησης είναι γραφειοκρατική και αποθαρρύνει την ατομική πρωτοβουλία» τονίζεται χαρακτηριστικά. Η έλλειψη διαφάνειας και οι γραφειοκρατικές λογικές αποθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των υπαλλήλων, που δεν διαθέτουν καμία ελευθερία κινήσεων. Ενδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων κινείται στο 53% έναντι του 68% του μέσου όρου της Ενωσης και η χώρα καταλαμβάνει την τελευταία θέση σε απορροφητικότητα στην Ευρώπη. Το φαινόμενο αυτό αντανακλά και τις δυσκολίες των αρμόδιων οργάνων στη συνεργασία τους με τους ιδιώτες.


Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον συγκεντρωτισμό του κράτους η έκθεση επικαλείται το γεγονός ότι στην τελευταία εικοσαετία η Αττική και η Θεσσαλονίκη έχουν απορροφήσει τη «μερίδα του λέοντος» των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ακόμη, η Αττική είναι η περιφέρεια που έχει το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο στο ΑΕΠ απ΄ όλες τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ συγκεντρώνει το ένα τρίτο του πληθυσμού, γεγονός που έχει σοβαρές επιπλοκές στο πλαίσιο της διακυβέρνησης και κυρίως στον συντονισμό των 150 δήμων και των τεσσάρων νομαρχιών.


Ταυτόχρονα, η έρευνα επισημαίνει ότι η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στις δημόσιες επενδύσεις είναι πάρα πολύ χαμηλή, κάτι που έχει αποτέλεσμα ακόμη και πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα, να υπερτερούν της Ελλάδας. Μόνο η Εσθονία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Μάλτα βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Επίσης, η Αυτοδιοίκηση υστερεί και στην οικονομική αυτοτέλεια, καθώς καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την απόκτηση ίδιων πόρων- οι οποίοι προέρχονται από την επιβολή τελών. Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 15% είναι οι αυτοτελείς πόροι της που καλύπτουν και τις ανάγκες της, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί επιχορήγηση του κράτους.


Ηαδυναμία της Αυτοδιοίκησης να χαράξει στρατηγικά αναπτυξιακά πλαίσια «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε τοπικό επίπεδο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Α κόμη, επισημαίνεται η γήρανση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και ο ανεπαρκής αριθμός εξειδικευμένων στελεχών που να είναι σε θέση να εκτελέσουν σύνθετα καθήκοντα, όπως είναι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων, ειδικά στις περιφέρειες της χώρας. Αν και η κινητικότητα του προσωπικού είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, «συνιστά απειλή» η τάση των υπαλλήλων να μεταφέρονται και να στελεχώνουν τις κεντρικές υπηρεσίες με ρουσφετολογικές διαδικασίες. Και αυτό διότι και πληρώνονται λιγότερο και δεν έχουν σοβαρές προοπτικές στην καριέρα τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της διαφάνειας στα οικονομικά του κράτους, καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πού πηγαίνουν οι πόροι, ενώ τονίζεται ότι υπάρχει πλήρης απουσία ενημέρωσης, «με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην ξέρουν ούτε τι πληρώνουν ούτε πού διοχετεύονται τα χρήματά τους». Η έλλειψη πληροφόρησης, τονίζεται, «θέτει ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας» , ενώ δημιουργούνται απορίες για την αποτελεσματικότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης. «Υπό τις παρούσες συνθήκες», επισημαίνεται, «ο έλεγχος και η επίβλεψη για το πού διοχετεύονται τα κονδύλια καθίσταται περίπλοκος».


Στο σύστημα χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης «η αποτίμηση των οικονομικών είναι εξαιρετικά δύσκολη», διαπιστώνεται στην έκθεση, καθώς «δεν γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ φόρων και τελών». Ως παράδειγμα αναφέρονται οι ΟΤΑ, όπου «οι διάφοροι φόροι και τέλη δεν είναι ξεκάθαροι», «τα κονδύλια από τα ΠΕΠ δεν εγγράφονται στους αυτοδιοικητικούς προϋπολογισμούς» , ενώ υπάρχει έλλειψη «διαφάνειας,ανταποδοτικότητας και παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων». Στις δημοτικές επιχειρήσεις κυριαρχεί η διαφθορά και η έρευνα κάνει λόγο για ένα «ένα κενό πληροφόρησης», κυρίως όσον αφορά το ποιες υπηρεσίες παρέχονται.
Αποκέντρωση και όχι αποσυγκέντρωση
«Η απο-συγκέντρωση δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο της αποκέντρωσης» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, καθώς το υδροκέφαλο κράτος μπορεί ενδεχομένως να διευκολύνει τον συντονισμό, όμως «δημιουργεί εμπόδια στην εφαρμογή των πολιτικών που θα εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες». «Είναι ανάγκη να περιοριστεί και η σύγκρουση αρμοδιοτήτων» τονίζεται στην έκθεση, διότι «αν και αναπόφευκτες... οδηγούν σε επιπρόσθετες δαπάνες», προκαλώντας «προβλήματα στην εφαρμογή των πολιτικών και υποβαθμίζοντας την ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές». Η έκθεση εκτιμά ακόμη ότι με τον «Καποδίστρια Ι» μπορεί να μεγάλωσαν οι δήμοι γεωγραφικά, αλλά, όπως και οι περιφέρειες, δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ «μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Ιρλανδία» δεν έχουν αιρετές περιφέρειες, καταλήγει η έκθεση.
5+5 προτάσεις μεταρρύθμισης
«Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα δεν προχώρησε» επισημαίνει η έκθεση, παρ΄ ότι είχε συμπεριληφθεί στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Καραμανλή, ενώ παρατηρείται πλήρης απουσία συντονισμού για τις πολιτικές στο κράτος και αδυναμία εκπόνησης στρατηγικών σχεδίων. Προτείνεται, ως εκ τούτου, στην κυβέρνηση:


Πρώτον, η ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας με την εκπόνηση ενός «Καποδίστρια ΙΙ» στο πρότυπο του δανικού μοντέλου ανάπτυξης. «Η συνένωση» , όπως αναφέρεται, «θα πρέπει να συνοδευθεί με εκχώρηση αρμοδιοτήτων και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του κεντρικού κράτους που οδηγεί σε μείωση της σπατάλης και συγκράτησης των δημόσιων δαπανών».


Δεύτερον, «η προώθηση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης», σημειώνοντας όμως ότι «η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι συχνά χρειάζεται και μια ισχυρή παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης».


Τρίτον, η ενίσχυση της συνεργασίας τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, κάνοντας λόγο «για τη σύσταση ενός οργάνου συντονισμού», δηλαδή μιας Γενικής Γραμματείας ή υπουργείου, που θα αναλάβει τον συντονισμό των πολιτικών στον τομέα του (υπό σύσταση νέου) κράτους, όπως συμβαίνει στη Βρετανία και στη Γαλλία.


Τέταρτον, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με την καθιέρωση της κινητικότητας των στελεχών της όσο και με τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου.


Πέμπτον, η ευελιξία στη σύσταση των θεσμικών οργάνων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διαφορετικό νομικό καθεστώς, όπως συμβαίνει στη Φινλανδία.


Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στον διοικητικό χάρτη της χώρας πρέπει να συνοδεύονται και από τις εξής παραμέτρους:


Πρώτον, την προώθηση της διαφάνειας στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης.


Δεύτερον, την καθιέρωση οριζόντιων συνεργασιών στην τοπική διακυβέρνηση που θα επιτρέψει τη δημιουργία ευρύτερων λειτουργικών οικονομικών περιφερειών, αντί των απλών διοικητικών τοπικών κυβερνήσεων.


Τρίτον, την ενίσχυση του κάθετου συντονισμού με την εκπόνηση στρατηγικών πολιτικών ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις.


Τέταρτον, τη σύσταση μηχανισμών επίβλεψης. Πέμπτον, την υιοθέτηση «κυβερνητικών οργάνων» που θα εξυπηρετούν συγκεκριμένες γεωγραφικές ανάγκες της χώρας, όπως τα νησιά.


*από την εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧ. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Γιώργος Παπανδρέου: «Χρειαζόμαστε μια πολιτική, οικονομική, κοινωνική και ηθική ειρηνική επανάσταση

Αρθρο-παρέμβαση  στο "Βήμα της Κυριακής"


Η Ελλάδα χρειάζεται μια «δημιουργική έκρηξη»,
τονίζει ο Γιώργος ΠαπανδρέουΗ χώρα έχει ανάγκη από μια δημιουργική έκρηξη, σημειώνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος υπογράφει το κύριο άρθρο του Βήματος της Κυριακής.«Χρειαζόμαστε μια πολιτική, οικονομική, κοινωνική και ηθική ειρηνική επανάσταση. Μια δημιουργική έκρηξη που θα φέρει στην επιφάνεια τη δυναμική μιας κοινωνίας, η οποία ασφυκτιά στο τέλμα» σημειώνει, μεταξύ άλλων.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι στις 4 Οκτωβρίου οι πολίτες έχουν δύο επιλογές: συνέχεια στον ίδιο δρόμο ή επιλογή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για ριζικές αλλαγές και συγκρούσεις.Καταλήγοντας, ο κ. Παπανδρέου τονίζει ότι η πορεία αναμέτρησης με τα προβλήματα και τις παθογένειες δεν θα είναι εύκολη: «Για αυτό στις 4 Οκτωβρίου η κάλπη πρέπει να δώσει τη δύναμη που είναι αναγκαία για να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα και το αδιέξοδο.

» Χρειαζόμαστε ψήφο εμπιστοσύνης! Ψήφο ισχυρής βούλησης, ψήφο αυτοδυναμίας. Μιας αυτοδυναμίας που δεν θα λειτουργεί σαν ένα φρούριο αυτάρκειας και αλαζονείας - αυτό μπορώ να το εγγυηθώ!


» Αντίθετα: θα είναι το σταθερό και βιώσιμο θεμέλιο, που πάνω του θα χτίσουμε τη νέα ενότητα όλων των Ελλήνων. Μια ενότητα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον» καταλήγει.

*από το http://www.in.gr/

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Xρίστος Καραμάνος υποψήφιος Βουλευτής Α' Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Χρίστος Καραμάνος, υποψήφιος στην Α’ Αθήνας

Ο Χρίστος Καραμάνος είναι 45 ετών και ζει στον Kεραμεικό. Πολιτικός μηχανικός, μισθωτός στον κατασκευαστικό τομέα. Στέλεχος της Kομμουνιστικής Oργάνωσης Eλλάδας και μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «Aριστερά!». Aναδείχθηκε μέσα από τις Aριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών, των οποίων ήταν εκπρόσωπος στο ΚΣ της ΕΦΕΕ, στη δεκαετία του ’80. Έκτοτε συμμετείχε στην A/συνεχεια και έχει ασχοληθεί θεωρητικά με την ελληνική οικονομία και την EE. Είναι μέλος της συντονιστικής γραμματείας της «Aνοιχτής Πόλης» με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Δραστηριοποιείται στο Σωματείο Mισθωτών Tεχνικών και σε κινήματα πόλης, ιδίως στο 3ο διαμέρισμα, όπως η Επιτροπή Πολιτών για τη Διάσωση του Eλαιώνα και η Πρωτοβουλία για Υπόγειο Προαστιακό. Συνέβαλε στη δημιουργία του Παναττικού Δικτύου Kινημάτων Πόλης και Eνεργών Πολιτών.
Bουλευτικές εκλογές 4ης Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ


Δείτε σχετικά και στο:               http://www.syn.gr/gr/keimeno.php?id=16057

Γ. Παπανδρέου: «Δεν μπορούμε να σώζουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις τράπεζες και την άλλη να λέμε ότι θα παγώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές για τον εργαζόμενο και την πραγματική οικονομία»

Από τη Νέα Υόρκη

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του πλανήτη
 και της οικονομίας ζητά ο Γ. Παπανδρέου
ΑΠΕ Νέα Υόρκη
Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής κρίσης τέθηκαν επί τάπητος στη συνεδρίαση της Σοσιαλιστικούς Διεθνούς που έλαβε χώρα σε αίθουσα του κτιρίου των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία προήδρευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε την ανάγκη ριζικής αλλαγής του τρόπου διακυβέρνησης του πλανήτη μας, των οικονομιών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Δεν μπορούμε να σώζουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις τράπεζες και την άλλη να λέμε ότι θα παγώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές για τον εργαζόμενο και την πραγματική οικονομία», τόνισε.

Και πρόσθεσε ότι κύριο μέλημα όλων των κοινωνιών θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας οικονομικής δομής που θα αναδιανέμει τον πλούτο και τα βάρη να πέφτουν στις πλάτες εκείνων που τα σηκώνουν, «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια οικονομία που έχει στη βάση της την ισότητα, την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα και άρα τη βιωσιμότητα».

Τόνισε μάλιστα την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης με ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που θα βάζει στο επίκεντρο των άνθρωπο, τον πολίτη, την οικογένεια και θα συμφιλιώνει την παραγωγή, την οικονομική ανάπτυξη με τη φύση και το περιβάλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πως σχολιάζει το γεγονός ότι «η Ελλάδα είναι απούσα από τη φετινή Γενική Συνέλευση», ο κ. Παπανδρέου είπε: «Δυστυχώς η Ελλάδα είναι απούσα από πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι εν μέσω της προεκλογικής περιόδου είμαστε εδώ, δείχνει κάτι».

Ο κ. Παπανδρέου μετά τη συνεδρίαση παρέστη σε δεξίωση του Μπλι Κλίντον, με την ευκαιρία του ετήσιου συνεδρίου του οργανισμού του στη Νέα Υόρκη. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Παπανδρέου για τις επικείμενες εκλογές και εξέφρασε την επιθυμία του να λάβει ξανά μέρος στο Συμπόσιο της Σύμης.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σε τιμητική θέση...ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
 Γεννήθηκε το 1906 στον Πειραιά. Έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη πορεία των γραμμάτων και των τεχνών της χώρας μας. Σε όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο Εμμανουήλ Κριαράς αγωνίστηκε για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας και του μονοτονικού συστήματος.


Εμμανουήλ Κριαράς:
«Έρωτας είναι η επιδίωξη του ιδανικού.
 Σε όλες του τις εκφάνσεις...».*δείτε σχετικά για τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ στο περιοδικό "ΥΦΟΣ":

http://yfos-texnes.blogspot.com/2009/07/blog-post_29.html

*από την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ 21.9.2009

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

H κυκλοφορία δύο νέων βιβλίων του Περικλή Κοροβέση και του Χριστόφορου Κάσδαγλη για την Αριστερά...

Οι εκδόσεις Οξυ
παρουσιάζουν
το βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ
Το γαμώτο ενός αριστερού

Η Εμπειρία Εκδοτική
παρουσιάζει
το βιβλίο του Περικλή Κοροβέση

Αριστερή Ανακύκλωση
Μικρά πολιτικά κείμενα
(από τις εφημερίδες Εποχή, Αυγή, αλλά και ανέκδοτα)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μικρά πολιτικά κείμενα
(από τις εφημερίδες Εποχή, Αυγή,
αλλά και ανέκδοτα)


Η πεποίθησή μου εδώ και πολλά χρόνια είναι πως η κρίση της Αριστεράς είναι πρωτίστως κρίση πολιτικής και φιλοσοφικής σκέψης. Τα νέα προβλήματα της εποχής μας –η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, η κατάργηση όλων των κεκτημένων της εργατικής τάξης, το ξεπούλημα της δημόσιας κοινής περιουσίας, η εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών και η ραγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος, που απειλεί άμεσα την ίδια τη ζωή– δεν ήταν μια φυσιολογική πορεία του καπιταλισμού, αλλά μια επανάσταση. Ό,τι είχε εξαναγκαστεί να δώσει ο καπιταλισμός κάτω από την πίεση των εργατικών κινημάτων σ’ όλο τον κόσμο, τώρα τα θεωρεί αρχαϊκά και τα καταργεί. Και αυτά τα νέα προβλήματα απαιτούσαν νέες σκέψεις, καινούργιες αναλύσεις, για τη δημιουργία μιας Αριστεράς του 21ου αιώνα, που θα μπορούσε να αναγνώσει τη νέα πραγματικότητα και να δημιουργήσει μια νέα δράση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό έγινε σε ένα σημαντικό βαθμό με τη δημιουργία του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ.

Πόσο κτήμα της Αριστεράς είναι αυτές οι νέες ιδέες; Σίγουρα υπάρχουν στοχαστές που έχουν γράψει εξαίρετα βιβλία, όπως και δημοσιογράφοι και αναλυτές σε διάφορα έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, που έχουν διεισδυτικές αναλύσεις. Αλλά κατά πόσο αυτός ο νέος λόγος της Αριστεράς είναι κτήμα των πολιτικών στελεχών της Αριστεράς;

Περικλής Κοροβέσης


Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του βιβλίου:

Ζούμε σε έναν αιώνα που κυοφορεί την καταστροφή της ανθρωπότητας. Και ίσως αυτό να μην είναι και τόσο μακρινό, αν πάρουμε υπόψη μας τις προειδοποιήσεις των πλέον έγκυρων διεθνών οργανισμών που ασχολούνται είτε με το φαινόμενο του θερμοκηπίου είτε με τα προβλήματα της πείνας ή με τα προβλήματα της υγείας. Είκοσι νομπελίστες παρομοίασαν την καταστροφή του περιβάλλοντος με πυρηνική καταστροφή. Ήδη υπάρχουν κάθε χρόνο τριακόσιες χιλιάδες νεκροί από την άνοδο της θερμοκρασίας που έχει επιπτώσεις στις σοδειές οι οποίες κάθε χρόνο μειώνονται, με τάση να εξαφανιστούν. Παραδοσιακές καλλιέργειες αιώνων εξαφανίζονται και κανείς πια δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον καιρό. Οι εποχές δεν είναι πλέον διακριτές, η περίοδος του καύσωνα είναι παρατεταμένη και τα καιρικά φαινόμενα γίνονται ακραία.
Η πείνα έχει ριζώσει γερά σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες που τα προάστια των μεγάλων πρωτευουσών μετατρέπονται σε φαβέλες. Παλιές αρρώστιες εμφανίζονται σε χώρες που δεν υπήρχαν, όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και η φυματίωση που καλπάζει. Οι ηγέτες αυτού του κόσμου αποδεικνύονται επικίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή, και οι δυνάμεις της Αριστεράς, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, μοιάζουν αμήχανες και μουδιασμένες και υποχωρούν προς όφελος των ακροδεξιών κινημάτων. Οι πρόσφατες ευρωεκλογές το απέδειξαν. Υπάρχει σίγουρα το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ με τον πλούτο των ιδεών του, που είναι η πιο σίγουρη αναφορά των Αριστερών ιδεών του 21ου αιώνα. Είναι αυτές οι ιδέες που ενέπνευσαν τις αριστερές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής ή, καλύτερα, της Αμερικής του Νότου, για να τους συμπεριλαμβάνει όλους.
Η αιτία για όλα αυτά είναι μία. Ο επιθετικός καπιταλισμός του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου, που λειτουργεί σαν αρπακτική επιθετική μαφία, που ενδιαφέρεται μόνο για το άπληστο κέρδος, έστω και αν αυτό σημαίνει την καταστροφή του πλανήτη. Για να χτιστεί λοιπόν η δικιά μας Αριστερά και εννοώ αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να έχει μια βαθιά και αταλάντευτη αντικαπιταλιστική συνείδηση. Αν αυτό δεν γίνει η βαθιά πεποίθηση του καθενός, τότε γινόμαστε συνδιαχειριστές του καπιταλιστικού συστήματος και αριστερό του άλλοθι. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να ζητάμε το αδύνατο, όπως έλεγε και ένα παλιό ξεχασμένο σύνθημα του Μάη. Άρα, λοιπόν, πρώτο και άμεσο καθήκον μας είναι η άμεση ανατροπή του καπιταλισμού.


Λίγα λόγια για τον Περικλή Κοροβέση

Ο Περικλής Κοροβέσης γεννήθηκε το 1941 στο Αργοστόλι. Σπούδασε θέατρο με τον Δημήτρη Ροντήρη, σημειολογία με τον Roland Barthes και παρακολούθησε μαθήματα με τον Ρierre Vidal Naquet στο Παρίσι. Από μικρή ηλικία μετείχε ενεργά στο μαχητικό δημοκρατικό κίνημα της Αριστεράς. Φυλακίστηκε και εξορίστηκε επί χούντας. Το πρώτο του βιβλίο, Ανθρωποφύλακες (1969), μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στις ακόλουθες χώρες:
La filière, Seuil, 1969-Γαλλία,
• The Method-A Personal Account of the Tortures in Greece, Allison & Busby, 1970 και Τhe Method, Panther, 1970 – Αγγλία,
• Metoden-Vittesmål om tortyren I Grekland, Originalutgava Rabén & Sjögren, 1970 – Σουηδία,
• Sotilas Saappaan Alla, Weilin+Göös, 1970 – Φιλανδία,
• Torturen, Gyldendal 1973, με επίμετρο του James Becket-Nορβηγία,
• Sorgu, Yöntem, 1972 και La Question/Sorgu, Alan Yayincilik, 1989, με πρόλογο του Jean Paul Sartre – Τουρκία,
• Die Menschenwärter, εκδόσεις 2001, 1981 και Die Menschenwarter, Raith Verlag Munchen, 1976 – Γερμανία,
• Calvārio, Publicacōes Europa-America, 1970 – Πορτογαλία.

Εκτός από πεζά, έχει γράψει θέατρο, παιδικά και, τελευταία, ποίηση.
Κείμενά του βρίσκονται στις ανθολογίες:
– Världen i Sverige, εκδόσεις En bok För Alla (Σουηδία)
– Leslust Griechenland, εκδόσεις Goldmann (Γερμανία)
– The Phenomenon of Torture-Readings and Commentary, Εκδόσεις University of Pennsylvania Press (ΗΠΑ).

Εκτός της συγγραφικής δραστηριότητας, αρθρογραφεί επί σειρά ετών στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από τη στήλη του «Το ψευδοκράτος των Αθηνών», στην κυριακάτικη ΕΠΟΧΗ από τη στήλη του «Αριστερή Ανακύκλωση», καθώς και στο περιοδικό ΓΑΛΕΡΑ.
Κυκλοφορεί στις 30 ΣεπτεμβρίουΠληροφορίες: Όλγα Παπαδοπούλου – PR Coordinator
Τηλ.: 210-5226609 (εσωτ.2) - e-mail: pr@oxy.gr, pr@empiria.gr
Μαργαρίτα Σύρκου –Marketing Manager
Τηλ.: 210-5227767 - e-mail: m.sirkou@oxy.gr* * * *Οι εκδόσεις Οξυ
παρουσίαζουν
το βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη
"Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ"
Το γαμώτο ενός αριστερού
Πρόκειται για το μονόλογο ενός Αριστερού, που ξεκινάει να μιλήσει στο δεκάχρονο γιο του για την πολιτική και για τις αριστερές ιδέες. Πολύ γρήγορα, όμως, ο θυμός παρασύρει την αφήγηση πολύ πέρα από το αρχικό παιδαγωγικό της πλαίσιο, κι ο αφηγητής συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να φορτώσει πρόωρα το παιδί του με τα πολιτικά τραύματα τριών γενεών. Έτσι, το βιβλίο εκτρέπεται από την αρχική του κοίτη και γίνεται «Το γαμώτο ενός αριστερού».
Είναι ένα βιωματικό πολιτικό θρίλερ, χωρίς τυπικούς ήρωες και πλοκή, αλλά γεμάτο συνειρμούς. Ο συγγραφέας αντλεί παραδείγματα από την καθημερινότητά του και τα προβάλλει στο φόντο των πολιτικών του εμπειριών, για να οδηγηθεί σε συμπεράσματα άλλοτε αποκαλυπτικά και άλλοτε απλώς πικρά. Για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του μετέρχεται διαφορετικούς τρόπους αφήγησης, επιστρατεύοντας παράλληλα μερικά -εξίσου θυμωμένα- πολιτικά κείμενα που έχει δημοσιεύσει εδώ κι εκεί τα τελευταία χρόνια. Παραδόξως, πάντως, δεν μετανοεί για τις επιλογές που έκανε στην εφηβεία του – μονάχα ίσως για τον τρόπο που τις διαχειρίστηκαν ο ίδιος και ολόκληρη η γενιά του.

Όσο για τον τίτλο του βιβλίου, ο συγγραφέας εξηγεί πώς τον διάλεξε:
«Αρχικά σκέφτηκα να το ονομάσω ‘Σπλιτ!’ - χωρισμός, διαζύγιο, διαίρεση. Αλλά μου είπαν ότι ο τίτλος είναι αγκαζέ και έκανα πίσω. Έπειτα σκέφτηκα το ‘Η Αριστερά και τα τρία γουρουνάκια’. Kαλό φαινόταν κι αυτό, αλλά κάπου στο δρόμο -δεν ξέρω πώς- το ένα γουρουνάκι διαγράφηκε απ’ το κόμμα. Λίγο αργότερα, τα άλλα δύο διασπάστηκαν… Έτσι, κι αυτή η περίπτωση έμεινε στον αέρα».


Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό κεφάλαιο του βιβλίου:

Αριστερίτιδα

Με το γιατρό μου γνωριζόμαστε από το Ρήγα Φερραίο. Είχαμε πολλά χρόνια να συναντηθούμε, αλλά όταν βρέθηκα στην ανάγκη, ένας άλλος παλιός σύντροφος με έφερε σ’ επαφή μαζί του. Κάτι έχει μείνει ζωντανό από την παλιά αλληλεγγύη.
Ο γιατρός αρνείται πεισματικά να μου πάρει λεφτά, από την πρώτη φορά που με εξέτασε.
- Μα είναι πάρα πολλοί οι παλιοί Ρηγάδες εκεί έξω, πώς θα ορθοποδήσεις;
- Μη σε νοιάζει, αγόρι μου, είναι πολλοί περισσότεροι οι άλλοι.

Θα μου πεις τώρα εσύ τι τον θέλω το γιατρό. Κάτσε και μέτρα: Διαβήτης, τενοντίτιδα, πέτρες στα νεφρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μ’ έχουν πάρει τα χρόνια, κατά βάθος όμως ξέρω καλά τι μου συμβαίνει κι ας μην το λένε καθαρά οι γιατροί, εγκλωβισμένοι ο καθένας στη στενή του ειδικότητα. Το πρόβλημά μου είναι συστημικό, όπως και πολλών άλλων στις μέρες μας. Ο οργανισμός μας φτιάχτηκε για να περπατάει, να τρέχει, να οργώνει τη γη, να μαζεύει καρπούς, πότε σκύβοντας και πότε σκαρφαλώνοντας. Να τρώει όταν πεινάει, και μόνο τότε, αν βρει δηλαδή κάτι να φάει, συνήθως λιτά. Να κοιμάται όταν σκοτεινιάζει και να ξυπνάει με τα κοκόρια, στο πρώτο φως, να ρίχνει κι έναν υπνάκο το μεσημέρι άμα τύχει.
Κι εγώ τι κάνω; Γράφω, διαβάζω, ξενυχτάω, καπνίζω, πίνω, κάθομαι με τις ώρες πίσω από ένα βολάν ή από μια οθόνη. Ακόμα και τις διαδηλώσεις, που ήταν μια κάποια γυμναστική, τις έχω περιορίσει από καιρό στο μίνιμουμ. Ο οργανισμός, με τη σειρά του, αντιδρά. Σχηματίζει κρυστάλλους από ασβέστιο, ή από κάποιο άλλο ιζηματικό υλικό, αρνείται να παραγάγει την απαραίτητη φυσική ινσουλίνη, κάνει τους τένοντές μου κόμπο μήπως και πάρω το μήνυμα.
Αυτό ακριβώς, γιε μου, συμβαίνει και με την Αριστερά. Συστημικό είναι κι αυτηνής το πρόβλημα. Το κομμουνιστικό κόμμα φτιάχτηκε για να εκπροσωπεί προλετάριους, εργάτες γης, φτωχούς μικροαστούς, φωτισμένους δασκαλάκους και άλλους διανοούμενους. Οργανώθηκε για να υπερασπιστεί το ψωμί και τις στοιχειώδεις ελευθερίες των λαϊκών στρωμάτων. Έστησε τους μηχανισμούς και τις άμυνές του για να αντέχει σε Ακροναυπλίες, σε φυλακές, σε εξορίες, σε δικτατορίες. Γαλουχήθηκε για να υπερασπιστεί -δεν το αξιολογώ εδώ- τη μεγάλη σοβιετική πατρίδα, αργότερα και τους δορυφόρους της, και τους δορυφόρους των δορυφόρων της. Εκπαιδεύτηκε για να στέκεται θαρραλέα μπροστά στο απόσπασμα, και αργότερα για να αποβάλλει από τις γραμμές της τα βδελυρά οπορτουνιστικά υποκείμενα, ή να αποβάλλεται απ’ αυτές με την κατηγορία του βδελυρού οπορτουνιστικού υποκειμένου. Έμαθε να χρησιμοποιεί το χωνί, κι αργότερα την ντουντούκα, να κολλάει αφίσες, να μοιράζει προκηρύξεις, να πουλάει τον κομματικό Τύπο, να οργανώνει συσσίτια, να πραγματοποιεί οικονομικές εξορμήσεις, να στρατολογεί νέα μέλη. Να φτιάχνει παράνομες γιάφκες, να οργανώνεται σε τριάδες, να μην ομολογεί, να μην υπογράφει, να μη διαφωνεί με την καθοδήγηση.
Σήμερα, όμως, η Αριστερά, καλείται να ασκήσει εντελώς άλλα καθήκοντα που δεν είναι μέσα στο DNA της. Δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει δημοσκοπήσεις, να επικοινωνεί μέσω Ίντερνετ, να παίζει στην τηλεόραση, να επεξεργάζεται προγράμματα διαρθρωτικών αλλαγών, να ασκεί δομική αντιπολίτευση, να συμμετέχει σε διάλογο, να σχεδιάζει το αύριο κι όχι ένα μεταφυσικό σοσιαλιστικό μέλλον, να διεκδικεί ρεαλιστικές λύσεις τώρα, και όχι απλώς να αθροίζει απογοητεύσεις, έχοντας την αυταπάτη ότι κάποτε θα τις μεταπλάσει σε επαναστατική συνείδηση. Να μελετάει με επιστημονικό τρόπο κοινωνικά φαινόμενα που ήταν φύσει αδύνατον να προβλέψει και να αναλύσει ο Μαρξ, με την απόσταση εκατόν πενήντα χρόνων και με δεδομένες τις καταιγιστικές μεταλλάξεις και τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του καπιταλιστικού συστήματος.
Η αριστερά πονάει, αλλά προτιμάει να τρέχει στους γιατρούς παρά ν’ αλλάξει τους όρους της ύπαρξής της. Προτιμάει να παίρνει φάρμακα και να καταφεύγει σε περιστασιακές τακτικές κινήσεις, παρά να βρει μέσα της τη δύναμη να αναλύσει τις καταστροφικές της ρουτίνες, να τις αποτινάξει, πολύ περισσότερο να συνεχίσει το δρόμο της χωρίς νέες ρουτίνες.
Η Αριστερά, όπως κι εγώ, φοβάται κατά βάθος την αναμέτρηση με το κύμα, το αεράκι στο μάγουλό της, τον ιδρώτα της, τον ιδρώτα των άλλων, το πάθος αλλά και τον ρεαλισμό - ακόμα και τους έντιμους συμβιβασμούς, επειδή απαιτούν ξεβόλεμα και εσωτερικό ρίσκο.
Κι όταν, καμιά φορά, ξυπνάει μέσα της το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει ν’ αλλάξει για να επιβιώσει, και πάλι στην εύκολη λύση θα καταφύγει, κατά κανόνα. Θα προτιμήσει την πισίνα από τη θάλασσα, την επαναστατική γυμναστική από τα κινήματα (αλλά εν ονόματι, φυσικά, των κινημάτων), το διάδρομο από το πεζοδρόμιο, τη λάμπα από τον ήλιο. Θα καταφύγει με περισσή ευκολία στο μακιγιάζ, στο λίφτινγκ, στο μπότοξ, στο μασκάρεμα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι συχνά όταν πρέπει να κινηθεί μένει στάσιμη, όταν πρέπει να επιτεθεί κάθεται στ’ αυγά της, κι όταν πάλι πρέπει να κάνει μια τακτική υποχώρηση καταφεύγει στον τζούφιο μαξιμαλισμό. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, αυτά τα έκανε και στις «καλές» εποχές. Για διαφορετικούς λόγους ίσως, αλλά τα έκανε – ή, μήπως, δεν ήταν δα και τόσο διαφορετικοί;


Κυκλοφορεί στις 30 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Όλγα Παπαδοπούλου – PR Coordinator
Τηλ.: 210-5226609 (εσωτ.2) - e-mail: pr@oxy.gr, pr@empiria.gr
Μαργαρίτα Σύρκου –Marketing Manager
Τηλ.: 210-5227767 - e-mail: m.sirkou@oxy.gr

UNICEF: Κάντε τον ψηφιακό κόσμο ασφαλέστερο για τα παιδιά - αυξάνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο διαδίκτυο προς όφελος των πιο μειονεκτούντων

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017 UNICEF: Κάντε τον ψηφιακό κόσμο ασφαλέστερο για τα παιδιά - αυξάνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο διαδ...